واقعیت را بپذیر

هر چه جلوتر می رفتم ، دیدم نسبت به بیماری اعتیاد و علت بروز آن و سالهای سختی که در زمان اعتیادم فعالم سپری کرده بودم ، بازتر می شد ، قدم های دوازده گانه معتادان گمنام ، مانند یک فانوسی بود که در یک جاده تاریک ، راه را بمن نشان داد. ... ادامه مطلب
زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

گمنامی

وقتی با یکی از اعضا مانند یک ستاره, و نه معتاد دیگری که درجستجوی بهبودی است, برخورد می کنیم, فرصت تجربه نمودن آن بهبودی را که او به شدت نیاز دارد, صلب کرده ایم. هیچیک از اعضای انجمن بیشتر یا کمتر از یکدیگر ارزشمند نیستند و زمانی که ما این امر را فراموش می کنیم, به یکدیگر و انجمن درکل, خسارت وارد نموده ایم. ... ادامه مطلب