بازگشت دوباره به زندگی

حدود 8 سال بعد که در دوزخ اعتیاد در حال سوختن بودم و برایم مرگ ، گواراتر از آن زندگی بود ، به واسطه یکی از بستگانم که از قضا او نیز یک معتاد در حال بهبودی بود ، با معتادان گمنام آشنا شدم و بازگشت دوباره به زندگی من از آن نقطه آغاز گردید . ... ادامه مطلب

لحظات

از طریق دعا و مراقبه به این تشخیص رسیده ام که تحت تسلط خودخواهی، خود شیفتگی و منیت خود قرار گرفته ام، با این حال، منیت من، مرا تعریف نمی کند، من این توانایی را دارم که از خواسته های خودخواهانه خود، چشم پوشی کنم و از طریق تمرین دعا و مراقبه، وارد حالتی از آزادی از وسوسه نفسانی شوم. ... ادامه مطلب