زندگی در زمان حال,فقط برای امروز 5 آبان,تحت کنترل اعتیاد,هویت واقعی اعتیاد

زندگی در زمان حال (فقط برای امروز 5 آبان)

از نیرویی برتر می خواهیم ما را از کمبودهای خود در قدم ششم و هفتم رها سازد و از احساس گناه و ترسی که سالیان مدید ما را آزار داده، رهایی پیدا می کنیم. از طریق جبران خسارت در قدمهای هشتم و نهم به دیگران نشان می دهیم که زندگی ما تغییر می کند. دیگر تحت کنترل گذشته خود نیستیم. وقتی گذشته کنترل خود را بر ما از دست می دهد، جهت یافتن راه هایی برای زندگی آزاد هستیم، راه هایی که هویت واقعی ما را منعکس می کند. ... ادامه مطلب