معتاد در حال بهبود

من شخصاَ، معتاد بودن را با درماندگی ، ناامیدی و ناخوشی مرتبط می دانم. در حالی که در اعتیاد فعال بودم ، مثل یک معتاد فکر می کردم ، مثل یک معتاد رفتار می کردم و در حقیقت، معتاد بودم. من نمی توانستم هوس استفاده از مواد مخدر را به هر قیمتی از دست بدهم ، حتی اگر عواقب دیوانه واری داشته باشد .خوابیدن در کو چه و خیابان ، یا خوابیدن با شکم گرسنه ، یا حتی مجبور شدن به التماس برای پول برای تهیه مواد مخدر ؛ صرف نظر از هر موقعیت و پیامد ناخوشایند ، مهمترین چیز در زندگی من مواد مخدر بود ، فرقی ندارد تزریق یا استنشاق ، هدف رسیدن به آرامش ذهنی است؛ در حقیقت ضربه زدن به جسم خود. ... ادامه مطلب
در جست وجوی معنا,هوس مواد مخدر,پیرو راه NA

در جست وجوی معنا

من امروز هوس یا نیازی به مواد مخدر ندارم، اما باید این خلا را با چیزی ارزشمند پر کنم. من این چیز را در انجمن NA یافته ام. من باید به آنان که در این مسیر موفق بوده اند بچسبم و پیرو راه آنان باشم. مادام که رهرو قدم های این برنامه باشم، می دانم که من نیز موفق خواهم بود. به چشم من این برنامه چندان هم آسان نیست، اما برای آدم پیچیده ای مثل من آن قدر ساده هست که بتوان از آن پیروی کرد. ... ادامه مطلب