همه چیز!,فقط برای امروز 10 اسفند,عقاید جدید معتاد,رها از اعتیاد فعال,افق های جدید معتاد

همه چیز! (فقط برای امروز 10 اسفند)

فقط برای امروز : در بهبودی من، همواره چیزهای بیشتری برای آموختن و فردی برای آموختن از او وجود دارد، امروز برای رویارویی با عقاید جدید آماده می شوم و برای امتحان آنها تمایل پیدا می کنم، تا زمانی که هستم، می دانم همه چیز ممکن است. ... ادامه مطلب