همه ما تعلق داریم,فقط برای امروز 26 مهر,اعتیاد ما,به خاطر بیماری اعتیاد,اتاقی پر از معتاد

همه ما تعلق داریم (فقط برای امروز 26 مهر)

عضوی که یک پزشک است، بی میلی خود را نسبت به همدردی در جلسه اول خود با امتناع از رفتن به "اتاقی پر از معتادان مواد مخدر" شرح می داد. عضو دیگری که سابقه ای طولانی در زندان و مؤسسات بازپروری داشت، داستان مشابهی را تعریف می کرد، با این تفاوت که تعجب و تکان روحی او از این فهم نشأت می گرفت که «افراد خوبی در آنجا بودند که هنوز کت و شلوار به تن داشتند!» این دو دوست اخیراً هفتمین سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند. ... ادامه مطلب