آن تماس را بگیر!,فقط برای امروز 26 دی,جمع دوستانه NA,همدردی انجمن NA

آن تماس را بگیر! (فقط برای امروز 26 دی)

فراموش می کنیم اعضای NA نیز درست مثل ما هستند. کاری نیست که انجام داده باشیم، مکانی نیست که رفته باشیم، احساسی نیست که تجربه کرده باشیم ولی سایر معتادان در حال بهبودی ، قادر به همدردی با آن نباشند. هر چه بیشتر به دیگران اجازه دهیم ما را بشناسند، بیشتر می شنویم «شما به مکان درستی آمده اید، در جمع دوستان هستید. به اینجا تعلق دارید. خوش آمدید! » ... ادامه مطلب