اعمال نیک ما,هزاران معتاد در حال بهبودی,چرخه کامل بهبودی NA

اعمال نیک ما

آنچه در این میان حادث شد، شکل گیری چرخه کامل بهبودی NA بود بی آن که او بداند به کمک یک معتاد در حال بهبودی به تازه وارد برای پاک شدن، رشد آن تازه وارد و به نوبه خود پیام رسان شدنش ، از آن زمان به بعد، من هرگز شکی در ارزشمند بودن فعالیت های خدماتی ام نداشته ام. ... ادامه مطلب