سپاسگزاری,فقط برای امروز 20 دی,اوضاع بهبودی ما,پیشروی اعتیاد,هدیه بهبودی ما

سپاسگزاری (فقط برای امروز 20 دی)

قدمهای دوازده گانه ما را به آرامی به سوی بیداری روحانی هدایت می کنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی می کرد، زندگی روحانی ما نیز در طول انجام برنامه معتادان گمنام پیشرفت می کند. این قدمها، مسیر ما به سوی برقراری رابطه با خداوندی است که درک می کنیم. ... ادامه مطلب