شناخت بیماری اعتیاد

یک معجزه ی دیگر هم در دوران بهبودی برای من اتفاق افتاد و آن هم پاک شدن برادرم است ، که در حال حاضر 9 ماه است که پاک هست ، امروز در زندگی ام لحظات و احساسات خوبی را تجربه می کنم و از خداوند می خواهم که هیچ کسی در هیچ جایی از دنیا ، از درد اعتیاد نمیرد . ... ادامه مطلب

پاک ماندن در شرایط سخت

روح و ذهن من که مانند پوسته سخت و کوچک یک صدف چروکیده شده است ، مثل قبل، دیگر برای امکانات و ایده های جدید قابلیت ندارند، اما همچنان تمایل به آنرا دارد ؛ مهم تر از آن اینکه من امروز به طور واقعی عشق را ابراز و دریافت می کنم. ... ادامه مطلب

بیماری اعتیاد

چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه مواد مخدر و نه رفتارهای ما ، بلکه فقط بیماری ما است. چیزی در دورن ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم. همین «چیز» خاص ما را مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نماییم. چه زمانی می توانیم بگوییم که بیماری ما فعال است؟ وقتی که در دام وسوسه، اجبار، عادات خودمحورانه و چرخه بی پایانی که ما را بجایی جز فساد جسمی، روانی، روحانی و احساسی نمی رساند، گرفتار می شویم. ... ادامه مطلب