نگرش ها,فقط برای امروز 6 آبان,چالش های اعتیاد,رهایی از مشکل اعتیاد

نگرش ها (فقط برای امروز 6 آبان)

تا به حال روزی را به سر برده اید که همه چیز ظاهراً بر علیه شما پیش رفته است؟ آیا در دورانی به سر می برید که آنقدر مشغول تهیه ترازنامه دیگران هستید که به سختی می توانید خود را تحمل کنید؟ آیا به همکار یا عزیز خود بیدلیل پرخاش می کنید؟ وقتی دچار این وضعیت روحی ناخوشایند می شویم، باید اقدامی صورت دهیم. ... ادامه مطلب