من منحصر به فرد بودم,امتحان کردن مواد مخدر,نقطه مشترک بیماری اعتیاد,معتادان دردمند

من منحصر به فرد بودم

آن تصور متفاوت بودن که روزگاری محور نگرش من بود، چیزی نیست جز یکی از ترفندهایی که این بیماری به واسطه آن می تواند مرا از شما جدا کند و باعث شود خود را برای بهبودی در NA «بی صلاحیت» ببینم. من درک کرده ام که شما نیز همچون من هستید. من دیگر نه از شما برترم نه پست تر. من محبت و رفاقت واقعی را در انجمن معتادان گمنام پیدا کرده ام. آن بیداری روحانی عظیمی که در من رخ داده، همین است که من معتادی هستم مثل دیگران ، من منحصر به فرد نیستم. ... ادامه مطلب