چرا در انجمن باقی می مانیم,محدوده ای برای بهبودی,نعمتهای بهبودی,به دنبال بهبودی,پاک زندگی کردن

چرا در انجمن باقی می مانیم

معتادان گمنام پلی بسوی زندگی است و راهی است که می توانیم تمام زندگی مان در آن قدم برداریم. هدیه آن آزادی است. هر سطحی از آزادی را که تجربه می کنیم، راه را برای آزادی بیشتر و فرای انتظار ما می گشاید، به همان شکل هر سطح بالاتری از آگاهی به ما اجازه می دهد تا تشخیص دهیم که چقدر زیاد نمی دانیم. اگر چه زندگی های ما با یکدیگر خیلی تفاوت دارد، اما همگی در این سفر شریک هستیم. ما برای بهبودیی که پیدا کرده ایم و برای پاک زندگی کردن خود سپاس گزار هستیم و می دانیم در هر کجای این راه هستیم، باز هم سفرمان ادامه دارد. ... ادامه مطلب