معتادان سالن بولینگ,تجربه کار کردن قدم,نشان خدماتی NA,پیام روشن بهبودی در NA

معتادان سالن بولینگ

جلسه کار کرد قدم معتادان سالن بولینگ» سه شنبه ها ساعت 30 :7 بعداظهر در کنکورد در کالیفرنیا آمریکا تشکیل می شود. ماجرای نام گذاری گروه ما به وقتی برمی گردد که مجبور شدیم کلیسایی را که از آغاز به کار گروه، یعنی از پانزده سال پیش، محل تشکیل جلسات ما بود ترک کنیم، مقامات کلیسا تصمیم گرفته بودند که جلسه های عصر برگزار نشود، و علتش هم رفتارهای ناخوشایندی بود که در جلسات دیگری در مؤسسه دیده شده بود. و هفته پیش تر وقت نداشتیم که جای جدیدی پیدا کنیم، بنابر این یک جلسه اداری اضطراری گذاشتیم. ... ادامه مطلب