اعتیاد غرور مرا له کرد

اما ، لذت طلبی مصرف مواد مخدر نمی گذاشت تا من از مسیر اشتباه اعتیاد برگردم ، اینقدر جلو رفتم تا همه چیزم را از دست دادم ، از لحاظ جسمی دیگر آن جوان تنومند نبودم ، چهره ام کاملا تخریب شده بود و نشانه های اعتیاد در صورتم پدیدار شده بود . ... ادامه مطلب