همیشه جای یک چیز خالی بود,زندان اعتیاد,گرایش مواد مخدر,نشانه عجز,گفتار صادقانه

همیشه جای یک چیز خالی بود

در خانواده ای متولد شدم که پدرم بیمار بود، یکی از قدیمی ترین احساساتی که به یاد می آورم و همیشه همراه من بوده احساس ترس است که بعدها متوجه شدم شاید ریشه ی اصلی بیماری ام بوده و بدین گونه بود که من با تنهایی و ترس در زندان بیماری اعتیاد، حبس شدم. ... ادامه مطلب