انتخاب ها,فقط برای امروز 23 مهر,معتاد شدن,ترک اعتیاد خود,راهی برای بهبودی

انتخاب ها (فقط برای امروز 23 مهر)

وقتی در حال رشد و بلوغ بودیم، همه ما رؤیاهایی در سر داشتیم. هر بچهای از فامیل یا همسایه این پرسش را شنیده است: «وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟» حتی اگر برخی از ما رؤیاهای دقیقی درباره موفقیت نداشتیم، اکثر ما رؤیای کار، تشکیل خانواده و آینده ای حاکی از وقار و احترام را در سر می پروراندیم. اما هیچ کس از ما نپرسید: «آیا وقتی بزرگ شدی میخواهی معتاد شوی؟» ... ادامه مطلب