طوفان تو فوق العاده ای

بهبودی اما مانند یک سیستم رادار است به من سیگنال می دهد که تغییر جهت دهم و بادبان را طوری تنظیم کنم که گرفتار آن طوفان آشنا نشوم ، چهره زشت اعتیاد هم تا زمانی که من پاک بمانم ، خود را پاک و تمیز نشان می دهد، من می توانم نقاط ورودی اعتیاد، تدابیر و راه های آن را، ببینم. ... ادامه مطلب
قدم دوم,قدم دو,قدم 2,قدرت اعتیاد,قدم دوم انجمن معتادان گمنام NA

قدم دوم

ما متوجه می شویم که همزمان با انجام قدم دوم ، تغییراتی بنیادی در طرز تفکرمان ایجاد شده است . از دیدگاه ما ، تمام دنیا فرق می کند . در همان مواردی که پیش از این کوچکترین امیدواری نداشتیم ، اکنون با دلائل منطقی منتظر تغییرات اساسی و مثبت هستیم . با روشن بین شدن ، ما دریچه ذهن خود را برای یادگیری های تازه باز می کنیم . ما از مشکل فاصله می گیریم و هرروزه به راه حل روحانی نزدیکتر می شویم . ... ادامه مطلب