احساسات راستین,فقط برای امروز 27 بهمن,قبول واقعیت اعتیاد,احساسات دردناک معتاد

احساسات راستین (فقط برای امروز 27 بهمن)

می توانیم درد، اندوه، ناراحتی، خشم، افسردگی و احساسات دیگر را تجربه کنیم که زمانی با مصرف مواد از آنها دوری کردیم، در می یابیم که می توانیم در حالی که پاکی خود را حفظ می کنیم، این احساسات را پشت سر بگذاریم، صرفاً به این خاطر که احساسات ناراحت کنندهای داریم، نخواهیم مرد و دنیا نیز به آخر نمی رسد، یاد می گیریم که می توانیم اتفاقاتی را که هر یک از روزها به همراه می آورد، تحمل کنیم. ... ادامه مطلب