ارزش های ماندگار,معتاد حرفه ای,مشکل مواد مخدر,قبول خدمت,معجزه های انجمن

ارزش های ماندگار

اسم من امیر و یک معتاد هستم خدا را شکر می کنم. سپاس گزار نیروی  برتری هستم که به من کمک کرد تا در این راه قدم بگذارم و برای اولین بار طعم واقعی زندگی کردن را تجربه کنم .من هم مثل همه ی شما اعتیاد به مواد مخدر زندگی ام را آشفته و نابسامان کرده بود. ... ادامه مطلب