فقط برای شما (فقط برای امروز 14 فروردین)

فقط برای شما (فقط برای امروز 14 فروردین)

برای برخی از ما بیداری روحانی وعده داده شده در قدم دوازدهم، به احیای علاقه ما به مذهب یا عرفان منتج می شود، برخی دیگر از افراد شناختی از زندگی اطرافیان خود پیدا می کنند و شاید برای اولین بار همدردی را تجربه کنند. ... ادامه مطلب