راهی به سوی خویشتن پذیری,فقط برای امروز 4 آبان,اعتیاد مایه خجالت,اعتیاد عامل مشکلات

راهی به سوی خویشتن پذیری (فقط برای امروز 4 آبان)

درکی از نیروی برتر به دست می آوریم. زندگی خود را به تفصیل ارزیابی می کنیم و درباره ارزیابی خود با راهنما بحث می کنیم. از خداوندی که درک می کنیم، درخواست می کنیم نواقص شخصیتی ما ؛ کمبود هایی که عامل مشکلات ما هستند ؛ را برطرف نماید. مسئولیت کارهایی را که انجام داده ایم، می پذیریم و خسارات ناشی از آنها را جبران می کنیم. همه این مقررات را در زندگی روزمره خود به کار می گیریم و "این اصول را در همه امور خود اجرا می کنیم." ... ادامه مطلب