نگاه کن ، ببین کی حرف می‌زند,فقط برای امروز 30 مهر,ضد اعتیاد ما,صدای معتاد,صدای اعتیاد

نگاه کن ، ببین کی حرف می‌زند (فقط برای امروز 30 مهر)

برنامه NA ما را در معرض صداهای بسیاری قرار می دهد که ضد اعتیاد ماست، صداهایی که می توانیم به آنها اعتماد کنیم. می توانیم برای بررسی واقعیت با راهنمای خود تماس بگیریم. میتوانیم به صدای معتادی که سعی در پاک شدن می کند، گوش دهیم. راه حل نهایی، کارکرد قدمها و کمک گرفتن از نیرویی برتر است. این کار به ما در پشت سر گذاشتن مواقعی که «بیماری ما با ما صحبت میکند»، کمک می کند. ... ادامه مطلب