پشت سر گذاشتن درد,فقط برای امروز 26 آبان,مجبور به مصرف مواد,دچار لغزش,چشم انداز اعتیاد

پشت سر گذاشتن درد (فقط برای امروز 26 آبان)

احساس می کنید از درون آتش گرفته اید. درست وقتی این درد غیر قابل تحمل می شود، کرخت و ساکت می شوید. به جلسه ای می روید و آرزو می کنید ای کاش شما هم مانند سایر اعضاء خوشحال بودید. اما دچار لغزش نمی شوید.قدری بیشتر ناله می کنید و با راهنما تماس می گیرید. به خانه یک دوست می روید و حتی متوجه این صحنه زیبا نمی شوید ، زیرا چشم انداز درونی شما بسیار تاریک است. ممکن است پس از دیدار  با دوست خود، احساس بهتری نداشته باشید، اما لااقل به جای این کار با فروشنده مواد دیدار نکرده اید. ... ادامه مطلب