جایی که دود هست,فقط برای امروز 25 آذر,دشمن اعتیاد فعال,دود و اعتیاد

جایی که دود هست (فقط برای امروز 25 آذر)

تازه واردها به ما یادآور می شوند که اعتیاد فعال چقدر دردناک میتواند باشد. راهنما به ما کمک می کند تمرکز خود را حفظ کنیم و از نشریات NA که به آسانی در دسترس است، می توان برای خاموش کردن شعله های کوچک که هر از گاهی به وجود می آیند، استفاده کرد. مشارکت منظم در بهبودی مطمئناً ما را قادر ساخت آن باریکه دود را قبل از اینکه به جهنمی بزرگ تبدیل شود، مشاهده کنیم. ... ادامه مطلب