پیش به سوی جلو,فقط برای امروز 23 اردیبهشت,پیشرفت در بهبودی,فراز و نشیب های اعتیاد,تصویر کلی اعتیاد

پیش به سوی جلو (فقط برای امروز 23 اردیبهشت)

در مواقعی ایمان ما، درک بیشتری در ما ایجاد می کند، شروع به مشاهده "تصویر کلی تری" از زندگی خود می کنیم، وقتی رابطه ما با نیروی برتر آشکار و عمیق می شود، پذیرش تقریباً به عادت تبدیل می شود، مهم نیست وقتی در مسیر بهبودی قدم می زنیم، چه اتفاقی می افتد، در هر حال به ایمان خود به نیرویی برتر و مهربان اتکا می کنیم و حرکت به سوی جلو را ادامه می دهیم. ... ادامه مطلب