ترس از تغییر,فقط برای امروز 21 آذر,ایجاد تغییر یک معتاد

ترس از تغییر (فقط برای امروز 21 آذر)

اگر به تغییراتی که در گذشته در زندگی ما روی داده ، نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد اکثر آنها به صلاح ما بوده است. احتمالاً از تصور زندگی بدون مصرف مواد بسیار وحشت زده بودیم، در حالی که این بهترین اتفاقی است که تا به حال برای ما افتاده است. احتمالاً شغلی را از دست داده ایم که تصور می کردیم بدون آن خواهیم مرد، اما بعدها به هیجان و رضایت شخصی بیشتری در شغل جدید خود دست یافتی ... ادامه مطلب