بهبودی ما,فقط برای امروز 20 اسفند,وسیله نجات معتاد,بیماری کشنده اعتیاد,قلب برنامه بهبودی

بهبودی ما (فقط برای امروز 20 اسفند)

شاید با راهنمای خود ارتباط برقرار کنیم، گشت و گذارها، همایش ها، رقص ها همگی تفریحات پاکی در جمع سایر معتادان در حال بهبودی است، اما قلب برنامه بهبودی ما قدمهای دوازدهگانه است؛ در واقع این قدمها خود برنامه هستند! ... ادامه مطلب