مسائل کوچک,فقط برای امروز 19 اسفند,نجات یافتن معتاد,بینش معتاد,صبر و تحمل معتاد

مسائل کوچک (فقط برای امروز 19 اسفند)

وقتی با مسائل کوچک مواجه می شویم، دعای آرامش به ما کمک می کند ، بینش خود را مجدداً به دست آوریم، همه ما به خاطر داریم که "سپردن" این مسائل کوچک به مراقبت نیروی برتر منجر به آرامش خیال و احیای بینش ما نسبت به زندگی می شود. ... ادامه مطلب