عواقب,فقط برای امروز 18 مهر,عواقب اعتیاد فعال

عواقب (فقط برای امروز 18 مهر)

گفته شده که برای هر عملی عواقبی وجود دارد. قبل از اینکه پاک شویم، بسیاری از ما صرفاً به این مسئله اعتقاد نداشتیم. اما اکنون دقیقاً می دانیم این مسئله به چه معناست. وقتی عملی را انجام می دهیم می دانیم که باید تاوان عواقب آن را بپردازیم. ... ادامه مطلب