رشد کردن,فقط برای امروز 18 دی,رشد نامحدود در بهبودی,رشد در NA,فرصت رشد در NA

رشد کردن (فقط برای امروز 18 دی)

رشد با افزایش سن یا میزان مسئولیت سنجیده نمی شود. بهترین ارزیابی ما از رشد، شرایط روحانی ما یعنی اساس بهبودی ماست. اگر هنوز مانند بچه ای که برای همه چیز به والدین خود وابسته است، ما نیز به مردم، مکان ها و چیزهایی برای ارضای درونی خود وابسته هستیم، در واقع به قدری رشد نیاز داریم. اما اگر بر بنیان شرایط روحانی خود استوار بایستیم و حفظ آن را مهمترین مسئولیت خود بدانیم، می توانیم ادعا کنیم که بالغ هستیم. بر این اساس، فرصت های ما برای رشد نامحدود است. ... ادامه مطلب