برنامه هایی که به بهترین شکل طرح ریزی شده,فقط برای امروز 18 آذر,مسئولیت معتاد

برنامه هایی که به بهترین شکل طرح ریزی شده (فقط برای امروز 18 آذر)

در بهبودی برنامه ها را طرح ریزی می کنیم، نه نتایج را. تا وقتی ازدواج، تحصیلات یا شغل جدید را امتحان نکنیم، هرگز نمی دانیم به موفقیت می انجامد یا خیر. صرفاً بهترین قضاوت خود را انجام می دهیم، آن را با کمک راهنما بررسی می کنیم، دعا می کنیم، از همه اطلاعاتی که در دسترس است استفاده می کنیم و تا حد توان معقولانه ترین برنامه ها را طرح ریزی می کنیم. برای مابقی کار، به مراقبت صمیمانه خداوندی که درک می کنیم، اعتماد می کنیم و می دانیم مسئولانه عمل کرده ایم. ... ادامه مطلب