متاسفم,فقط برای امروز 15 تیر,ایجاد تغییر معتاد,بی توجهی معتاد,معتاد مسئولیت پذیر

متاسفم (فقط برای امروز 15 تیر)

جبران خسارت به معنای ایجاد تغییرات و بالاتر از همه اصلاح وضعیت است، اگر پول دزدیده ایم، فقط نمی گوییم، «متاسفم، اکنون که پاک هستم هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد»، بلکه پول را نیز پس می دهیم، اگر به خانواده خود بی توجهی کرده ایم یا از آن سوءاستفاده کرده ایم، صرفاً عذرخواهی نمی کنیم، با آنها با احترام رفتار می کنیم. ... ادامه مطلب