عشق انجمن,فقط برای امروز 14 دی,مسیر مارپیچ اعتیاد,جمع معتادان,اسیر بیماری اعتیاد

عشق انجمن (فقط برای امروز 14 دی)

می دانستیم در جمع معتادان دیگر رانده نخواهیم شد. از سایر معتادان برای به عهده گرفتن نقشی مثبت در زندگی پیرامون خود الگو گرفتیم. وقتی مطمئن نبودیم از كدام راه برویم، وقتی گمراه می شدیم، وقتی مجبور به جبران اشتباه خود بودیم، می دانستیم كه اعضای انجمن، ما را تشویق خواهند كرد. ... ادامه مطلب