مشارکت سپاسگزاری خود,فقط برای امروز 13 اردیبهشت,معجزه بهبودی معتاد,احساس سپاسگزاری معتاد

مشارکت سپاسگزاری خود (فقط برای امروز 13 اردیبهشت)

فقط برای امروز : سپاسگزاری من لحن خاصی دارد؛ وقتی ابراز می شود، از طریق قلب درک می شود، امروز، سپاسگزاری خود را با دیگران به مشارکت می گذارم، حال کلماتی برای ابراز آن پیدا کنم یا خیر. ... ادامه مطلب