یک بیماری قابل درمان,فقط برای امروز 30 اسفند,تأثیر بیماری اعتیاد,فراتر از بیماری اعتیاد

یک بیماری قابل درمان (فقط برای امروز 1 فروردین)

درمان بیماری ما بسیار فراتر از صرفاً پرهیز است، از قدمهای دوازده گانه استفاده می کنیم و گرچه این قدمها بیماری ما را "معالجه" نمی کنند، قطعاً به تدریج موجب التیام ما میشوند، هنگامی که بهبود پیدا می کنیم، هدیه زندگی را تجربه می کنیم. ... ادامه مطلب