تصمیم گیری,فقط برای امروز 1 شهریور,تحت فرمان اعتیاد,تأثیر بیماری اعتیاد,تصمیمات خوب معتاد

تصمیم گیری (فقط برای امروز 1 شهریور)

امروز، تصمیمات و عواقب آنها نباید تحت تأثیر بیماری ما قرار گیرد، ایمان ما، شهامت و راهنمایی لازم برای گرفتن تصمیمات خوب و قدرت لازم برای عمل کردن بر اساس آنها را به ما می دهد. نتیجه این نوع تصمیم گیری یک زندگی است که ارزش زندگی کردن را دارد. ... ادامه مطلب