پذیرفتن زندگی همان طور که هست,فقط برای امروز 1 تیر,پذیرفتن واقعیت اعتیاد,قصد تغییر معتاد,خودمحوری دوران اعتیاد

پذیرفتن زندگی همان طور که هست (فقط برای امروز 1 تیر)

رویدادها ممکن است باب میل ما رخ ندهند، خودمحوری که در دوران اعتیاد خود پرورش دادیم، به احساسات ما نسبت به زندگی لطمه وارد کرده است؛ صرف نظر کردن از احساسات خود و پذیرفتن زندگی همان طور که هست، دشوار است. ... ادامه مطلب