فقط برای امروز 4 خرداد,احساسات خوب و بد معتاد,طرز فکر معتاد,فرصت رشد معتاد

احساسات خوب و بد (فقط برای امروز 4 خرداد)

نسبت دادن قضاوت های ارزشی به عکس العمل های عاطفی خود، ما را با طرز فکرهای قدیمی خود پیوند می دهد، می توانیم طرز فکر خود درباره وقایع زندگی روزمره را تغییر دهیم و به آنها به عنوان فرصت هایی برای رشد و نه به عنوان خوب یا بد نگاه کنیم. ... ادامه مطلب