از کاه ، کوه ساختن,فقط برای امروز 29 دی,مشکلات بزرگ اعتیاد,فرصت های معتاد,فرصت بهبودی

از کاه ، کوه ساختن (فقط برای امروز 29 دی)

گاهی اوقات مشکلات بزرگی اتفاق می افتد، اما نباید این مشکلات را به وجود آوریم. اعتماد به خداوندی مهربان که درک می کنیم، دیدگاه مناسبی را نسبت به اکثر مشکلات در نظر ما ایجاد می کند. دیگر نباید برای احساس هیجان نسبت به زندگی خود آشوب به پا کنیم. بهبودی ما، فرصت های واقعی بی شماری را برای هیجان و ماجراهای هیجان انگیز در اختیار ما خواهد گذاشت. ... ادامه مطلب
روحانیت در عمل,فرصت بهبودی,سنگ زیر بنای بهبودی,سفری جدید بهبودی,تعهد به معتادان گمنام

روحانیت در عمل

بعضی اوقات انجام ندادن هیچ کاری، می تواند روحانی ترین کاری باشد که انجام می دهیم. زیرا می تواند ما را از اینکه در آینده مجبور به جبران خسارت شویم، باز دارد و در ضمن به ما زمان کافی میدهد تا خواهان راهنمایی از نیروی برترمان شویم. ما می توانیم احساسات مان را تجربه کنیم بدون اینکه توسط آنها تسخیر شویم. خنده و نشاط همان قدر روحانی هستند، که دعا و خدمت. به قول معروف، روشن فکری و روشن نگری با نشاط و سرزندگی ما شروع می شود. ... ادامه مطلب