زبان همدردی,فقط برای امروز 28 آبان,فرد معتاد,روح معتاد,همدردی با معتاد

زبان همدردی (فقط برای امروز 28 آبان)

بسیاری از ما در اولین جلسه خود حضور یافتیم و چون کاملاً مطمئن نبودیم NA متعلق به ماست، چیزهای زیادی را برای عیب جویی یافتیم. یا احساس می کردیم هیچ کس مانند ما رنج نبرده است ، یا اینکه خود ما به اندازه کافی رنج نبرده ایم. اما وقتی گوش دادیم، شروع به شنیدن چیز جدیدی کردیم، زبان بیکلامی که ریشه در شناخت، باور و ایمان داشت: زبان همدردی ، چون به احساس تعلق شدیداً نیاز داشتیم، به گوش دادن ادامه دادیم. ... ادامه مطلب
ترازنامه,فقط برای امروز 26 اسفند,معتادان مصرف کننده,نیازهای اعتیاد,فرد معتاد

ترازنامه (فقط برای امروز 26 اسفند)

وقتی مصرف می کردیم رفتار ما با نیازهای اعتیاد ما تعیین می شد، بسیاری از ما هنوز هم متوجه شباهت شخصیت خود با رفتار خود در دوران اعتیاد می شویم و این امر موجب شرمندگی و نومیدی ما می شود، امروز نباید مانند گذشته بر اساس اعتیاد خود عمل کنیم؛ بهبودی امکان تغییر را به ما داده است. ... ادامه مطلب