رابطه ما با نیرویی برتر,فقط برای امروز 9 آبان,فرآیند بهبودی رشد و تغییر

رابطه ما با نیرویی برتر (فقط برای امروز 9 آبان)

بهبودی فرآیند رشد و تغییر است و طی این فرآیند زندگی ما احیا می شود. قدمهای دوازده گانه نقشه راه و دستورالعمل های معینی به منظور ادامه بهبودی هستند. اما پشتیبانی مورد نیاز ما برای ادامه قدمها از ایمان ما به نیرویی برتر و اعتقاد به اینکه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، نشأت می گیرد. ایمان شهامت لازم برای عمل را در اختیار ما قرار می دهد. هر قدمی که برمی داریم، از طریق رابطه ما با خداوندی مهربان پشتیبانی می شود. ... ادامه مطلب