تائیدطلبی,فقط برای امروز 24 فروردین,غرق در اعتیاد,تائیدطلبی معتاد,رضایت درونی معتاد

تائیدطلبی (فقط برای امروز 24 فروردین)

رضایت درونی مورد نیاز ما از انجام اعمال درست به دلایل درست حاصل می شود، وقتی از اعمال خود صرفاً برای جلب تائید دیگران دوری می کنیم و به تدریج بر اساس اراده نیروی برتر خود عمل می کنیم، عادت دائمی جلب تائید افراد را کنار می گذاریم. ... ادامه مطلب

سکوتت را بشکن

فرآیند بهبودی به مرور زمان طی می شود ، اگر طبق اصول و تجربه اعضای قدیمی تر ، این فرآیند را طی کنید ، راه بهبودی برایتان بسیار هموارتر خواهد شد .در آخر به دوستانی که در جلسات مشارکت نمی کنند ، پیشنهاد می دهم ، سکوتتان را بشکنید ، و مشارکت کنید ، هم بخودتان کمک می شود و هم به سایر اعضایی که به مشارکت شما گوش فرا می دهند . ... ادامه مطلب