اجازه بده دوستت بداریم

زمان دریافت چیپ سفید که شد، خودم را یک معتاد معرفی کردم، چیپ را گرفتم و سریعا به صندلی خود در ته اتاق بازگشتم، یکی از معتادان در حال بهبودی که ترس را در صورت من مشاهده کرده بود ،برخاست و به طرفم آمد، او سپس مانند یک بچه کوچک دستم را گرفت و مرا به سوی یک صندلی که در کنار صندلی خودش در بین دیگر اعضا قرار داشت هدایت کرد. ... ادامه مطلب

خطاب به تازه وارد عزیز

با کمک انجمن و اعضای آن هنوز هم تلاش می کنم، هم خودم و هم بیماری ام را بهتر بشناسم، همانطور که وکلا و پزشک ها به یادگرفتن و تحصیل ادامه می دهند تا در کارشان مهارت بیشتری بدست بیاورند، من هم بهبودی ام را در حد توانم تمرین می کنم،  این پایان کار نیست ، بلکه آغاز آن است . ... ادامه مطلب