هزاران دلیل برای پاک ماندن

با توجه به اینها در قدم نهم از او جبران خسارت کردم، بهترین کاری که می توانستم انجام بدهم تا مسئولیت رفتار توهين آميز و غیر موجه ام در طول سال ها به عهده بگیرم، گریه کردیم و او من را بخشید ولی در مورد سهم خودش به خاطر آنچه بین ما گذشته بود چیزی نگفت و با روحیه قدم نه من هم چنین خواسته ای نداشتم !رابطه ما یک روالی پیدا کرد، یک رابطه نیمه وقت که در ساعت ۵ عصر تمام می شد، وقتی که او مصرف مواد و مشروب ش را شروع می کرد، یاد گرفتم که مقابل رفتار خصمانه نامزدش که در رابطه ما دخالت می کرد خوب و آرام باشم و توقع نداشته باشم که مادرم جلویش بایستد . ... ادامه مطلب

جاذبه

جاذبه نیرویی قدرتمند است که اجسام را بسمت پایین می کشد، در حالیکه خداوندی که من درک می کنم ،روحم را بالا می برد. این مراقبه را با عشق، با تمام همدردان در حال بهبودی ام مشارکت می کنم، دوباره به جلسات باز گردید؛ NA بوجود شما نیاز دارد. (پیت اچ – کارولینای شمالی، امریکا) ... ادامه مطلب