عملکرد این برنامه چگونه است؟ (فقط برای امروز 16 دی)

اعضایی که بهبودی طولانی مدت به دست آورده اند، اولین کسانی هستند که می پذیرند هر چه بیشتر در اینجا بمانند، چیزهای بیشتری را باید یاد بگیرند. اما آنها مسئله ای را به خوبی می دادند : با پیروی از این برنامه ساده دوازده قدمی ، توانسته اند پاک بمانند . ... ادامه مطلب