عشق و اعتیاد (فقط برای امروز 12 فروردین)

عشق و اعتیاد (فقط برای امروز 12 فروردین)

از دیگران درخواست های غیر ممکن داشتیم و افرادی را که چیزهای با ارزشی برای ارائه به ما داشتند، طرد می کردیم، اکثر اوقات  تنها افرادی که برای ما باقی می ماندند، خودشان آنقدر محتاج بودند که قادر به انکار انتظارات غیر واقع بینانه ما باشند،  تعجبی نیست که ما قادر به برقراری و حفظ روابط صمیمی سالم در دوران اعتیاد خود نبودیم. ... ادامه مطلب