این یک آزمایش نیست,فقط برای امروز 18 بهمن,احساس به بهبودی,عذاب دردناک معتاد,مرهم زخم معتاد

این یک آزمایش نیست (فقط برای امروز 18 بهمن)

برخی از ما تمام ثروت مادی خود را از دست داده ایم، تعداد کمی از ما حتی در غم از دست دادن فرزندان خود به سر می بریم، در مواقعی ممکن است زندگی شدیداً دردناک باشد، اما نیروی برتر دردی را بر ما تحمیل نمی کند. در عوض، این نیرو دائماً ما را حمایت می کند و در مواقعی که خود قادر به حرکت نیستیم به ما کمک می کند، زخمی در زندگی وجود ندارد که خداوندی که درک می کنیم نتواند بر آن مرهم گذارد. ... ادامه مطلب