انکار

اگر مدتی است که از مصرف پرهیز کرده ایم ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیادمان را با زمان مصرف خود مقایسه کنیم و توجیه نماییم که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زمان ها باشد. یکی از آسان ترین راه ها برای این که تشخیص دهیم در مرحله انکار هستیم این است که ببینیم آیا دلایل بظاهر موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهای مان می آوریم یا نه. ... ادامه مطلب
دردهای فزاینده,ایمان به بهبودی,داستان بهبودی,ظهور بیماری اعتیاد

دردهای فزاینده

همه چیز امکان دارد، اما باید برای آن ریسک کنیم، و ممکن است بعضی مواقع هم شکست را تجرب نمائیم. حتی زمانی که با سر زمین می خوریم، باید دوباره بلند شویم و به جل حرکت کنیم، این نیز قسمتی از سفر است. ترس ما از حقیقت کمتر و کمتر می شود. اما با ایستادن، راکد بودن و اینکه صبر کنیم تا بهبودی برای مان پیش بیاید بجایی نخواهیم رسید. ما باید یاد بگیریم، رشد کنیم، ببخشیم، خلق کنیم و باز هم در جلسات شرکت کنیم . ... ادامه مطلب