خداوند مهربان,بدان گونه که,درک کرده ایم,طی کردن مسیر بهبودی

خداوند مهربان بدان گونه که درک کرده ایم

داستان بهبودی دوستانی که مانند من روزی در بحران بوده و این بحران را پشت سر گذارده و اکنون پاک و در مسیر انجمن حرکت می کنند شنیدنی است.ما باگوش دادن به ندای قلب خود، بدون قضاوت با ایمان به نیروی برتر، و حفظ عضویت خود در انجمن با تکیه بر اصول و تلاش مضاعف به طی کردن مسیر بهبودی ادامه می دهم. ... ادامه مطلب